Aktualności

Zebranie sprawozdawcze
Informuję, że zebranie sprawozdawcze za 2017 roku Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Notecią odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 roku (piątek) o godz. 18:00 w Restauracji "Cechowa" w Nakle nad Notecią, ul. ks. P. Skargi.
Porządek zebrania
1. Sprawozdanie z działalności za 2017
2. Sprawozdanie finansowe za 2017
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4. Dyskusja
5. Głosowanie nad absolutorium
6. Podjęcie uchwał
 
W imieniu Zarządu KŻR - mł.chor.(r.) Tadeusz Sobol - prezes