Rys Historyczny Klubu

 

1. 22.05.1962 r. -  z inicjatywy WKR w Bydgoszczy powołano w Nakle nad Notecią Klub Oficerów Rezerwy. W zebraniu uczestniczyło 45 osób, do Klubu wstąpiło 61 członków, pierwszym Prezesem Rady Klubu został Michał Szplit.

 

2. 25.01.1963 r. - pierwsze zebranie sprawozdawczo - wyborcze Klubu. Dokonano wyboru nowych władz Klubu, Prezesem został Zbigniew Matusiak.

 

3. 16.11.1965 r. - na zabraniu Klubu Oficerów Rezerwy podjęto decyzję o zorganizowaniu Koła Podoficerów Rezerwy.

 

4. 20.04.1967 r. - podczas posiedzenia Rady Klubu podjęto decyzję o wybudowaniu nowej strzelnicy. Dotychczas zawody strzeleckie odbywały się przy ul. Bohaterów w Nakle.

 

5. 23.06.1968 r. - przeprowadzono wewnętrzne zawody strzeleckie Klubu. Zawody wygrał Franciszek Domisiewicz przed Bogdanem Pokorskim i Rościsławem Tomaszewskim.

 

6. 26.10.1969 r. - przeprowadzono zawody strzeleckie z okazji 25-lecia LOK o "Puchar Przechodni Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej" w Nakle nad Notecią. Zawody wygrał Jerzy Kałużny, drugie miejsce Henryk Sikorski, trzecie miejsce Ksawery Skoczek, czwarta lokata Rościsław Tomaszewski.

 

7. 28.02.1970 r. - w trakcie zebrania sprawozdawczo - wyborczego odznaczono Złotymi i Srebrnymi Odznakami Zasłużonego Działacza LOK Zbigniewa Matusiaka, Antoniego Fuję, Czesława Wawrzyniaka.

 

8. 24.02.1971 r. - zebranie sprawozdawczo - wyborcze Klubu. Dokonano wyboru nowej Rady Klubu, Prezesem został Leszek Suwiński. Klub liczył 116 oficerów 44 podoficerów.

 

9. 7.10.1973 r. - z okazji XXX- lecia Ludowego Wojska Polskiego nakielski Rynek został przemianowany na Plac Ludowego Wojska Polskiego. Awanse na kolejne stopnie wojskowe otrzymali Michał Szplit, Czesław Wawrzyniak, Stanisław Krajewski, Janusz Radecki, Aleksander Grzybowski.

 

10. 18.02.1974 r. - powołano Komitet Fundacji Sztandaru dla Klubu Oficerów Rezerwy. W skład Komitetu weszli Michał Szplit, Ludwik Janiszewski, Zbigniew Matusiak, Leszek Suwiński, Czesław Wawrzyniak.

 

11. 22.07.1974 r. - podczas uroczystości na Placu Ludowego Wojska Polskiego Klubowi Oficerów Rezerwy wręczono Sztandar. Liczba członków Klubu wynosiła 115 osób.

 

12. 6.05.1975 r. - reprezentacja nakielskiego Klubu Oficerów Rezerwy w składzie Franciszek Domisiewicz, Jerzy Kałużny i Rościsław Tomaszewski zajęła pierwsze miejsce w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich KOR.

 

16. 18.09.1976 r. - na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym wybrano nową radę Klubu której Prezesem został Franciszek Domisiewicz.

 

17. 12.10.1977 r. - Minister Obrony Narodowej awansował na stopień porucznika Zenona Dróbkę, Franciszka Skoczka, Jerzego Kałużnego, Eugeniusz Pawłowskiego, Zbigniewa Matusiaka. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Antoni Fuja, Złoty Krzyż zasługi Czesław Wawrzyniak, Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju Franciszek Domisiewicz, Zenon Dróbka, Zasłużony Działacz KOR Michał Szplit i Jerzy Kałużny.

 

18. 18.04.1978 r. -  Zarządzeniem nr 11/78 Naczelnika Miasta i Gminy Nakło powołano Komitet Budowy Ośrodka Sportów Obronnych w skład którego weszli Przewodniczący Komitetu Stanisław Rutkowski Z-ca Naczelnika MiG Nakło, Michał Szplit, Czesław Wawrzyniak, Franciszek Domisiewicz, Henryk Ciepły, Marian Olszyński,J. Ostraszewski, B. Lamprecht, G. Bloch.

 

19. 20.07.1978 r. - Wojewoda Bydgoski p. Bąk i Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Konwiński uroczyście otworzyli strzelnicę w Paterku, jako pierwszy etap prac budowy Ośrodka Sportów Obronnych.

 

20. 28.02.1979 r. - odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Klubu na którym wybrano nową Radę której Prezesem został Stanisław Rutkowski.

 

21. 27.06.1979 r. - reprezentacja KOR Nakło wywalczyła pierwsze miejsce w Rejonowych Zawodach Strzeleckich w Bydgoszczy, indywidualnie w zawodach zwyciężył Rościsław Tomaszewski.

 

22. 3.03.1980 r. - KOR Nakło zajął drugie miejsce w województwie bydgoskim we współzawodnictwie Klubów Oficerów Rezerwy w 1979 r.

 

23. 15.02.1982 r. - odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Klubu na którym wybrano nową Radę której Prezesem został Edmund Sass.

 

24. 26.11.1984 r. - prowadzona przez Alfreda Nowaka kronika Klubu zastała wyróżniona II miejscem na Wojewódzkim Przeglądzie Działalności Klubów Oficerów Rezerwy.

 

25. 11.04.1986 r. - odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Klubu na którym wybrano nową Radę której Prezesem został Michał Szplit.

 

26. 8-10.05.1987 r. - uroczystości z okazji 25-lecia działalności KOR w Nakle nad Notecią. W uroczystościach wzięła udział kompania reprezentacyjna i orkiestra wojskowa POW, w sali kinowej odbyła się uroczysta akademia, wystawa sprzętu wojskowego i pokaz skoków spadochronowych. Podczas uroczystości KOR Nakło otrzymał od Szefa WSzW puchar za zajęcie 1 miejsca we współzawodnictwie Klubów w województwie bydgoskim a D-ca POW gen. Zbigniew Blechman wyróżnił nakielski KOR "Medalem za Zasługi dla POW".

 

27. 17.02.1991 r. - Grzegorz Pakulski zostaje kolejnym Prezesem Zarządu KOR.

 

28. 27.04.1993 r. - odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Klubu na którym wybrano Prezesem Klubu Mieczysława Mizerę.

 

29. 5.03.1998 r. - kolejnym Prezesem KOR zostaje Rościsław Tomaszewski.

 

30. 6.02.1999 r. - uroczyste otwarcie strzelnicy pneumatycznej w SP nr 4.

 

31. 31.05.1999 r. - Społeczny Komitet Obchodów 700-lecia Miasta Nakła przyznał Medal Pamiątkowy dla KOR a Medal Honorowy otrzymał Jan Sulikowski.

 

32. 30.05.2000 r. - zebranie sprawozdawczo - wyborcze KOR wybrało nowy Zarząd Klubu w składzie Prezes Jan Sulikowski, Wiceprezes Prezes Mirosław Hadrych, Sekretarz Leon Cyganek, skarbnik Eugeniusz Paczkowski, członek Rościsław Tomaszewski.

 

33. 9.12.2000 r. - por. rez. Jan Sulikowski zostaje wybrany Wiceprezesem Zarządu Rejonowego LOK w Bydgoszczy.

 

34. 29.12.2000 r. - na spotkaniu opłatkowym Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Tadeusz Sobol postawił wniosek ufundowania nowego sztandaru na 40-lecie Klubu.

 

35. 16.01.2001 r. - na posiedzeniu Zarządu Klubu mjr rez. Czesław Wawrzyniak wskazał potrzebę powołania Komitetu Fundacji Sztandaru i przeprowadzenia obchodów 40-lecia Klubu.

 

36. 30.01.2001 r. - w WKU Bydgoszcz por. rez. Jan Sulikowski otrzymuje awans na stopień kapitana.

 

37. 13.02.2001 r. - mjr rez. Mirosław Hadrych zostaje Przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru.

 

38. 14.02.2001 r. - uzupełniono skład Zarządu Klubu, II Wiceprezesem został kpt. rez. Jan Nowakowski a Członkiem Zarządu kpt. rez. Fryderyk Zdanowicz. 

 

39. 1.04.2001 r. - na strzelnicy pneumatycznej odbyła się pierwsza edycja zawodów strzeleckich o Puchar Starosty Nakielskiego dla reprezentacji samorządów z powiatu nakielskiego. Zawody wygrała reprezentacja Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w składzie Tadeusz Sobol - Burmistrz, Mirosław Hadrych Z-ca Burmistrza oraz strażnicy miejscy Roman Kurkowski i Dariusz Żurawiński z wynikiem 251 pkt. II miejsce Sadki 226 pkt. III miejsce Mrocza 223 pkt.

 

40. 3.04.2001 r. - na posiedzeniu Zarządu Klubu mjr rez. Czesław Wawrzyniak stawia wniosek o przyjęcie do Klubu  ks. mjr rez. Ryszarda Pasiekę, członka Zakonu Pallotynów. Ks. mjr Pasieka będzie pełnił funkcję Kapelana Klubu.

 

41. 17.04.2001 r. - wpływają pierwsze darowizny na fundację sztandaru. Pierwszymi darczyńcami byli Henryk Podejko, Marek Bieliński, Halina Dobert, Piotr Hemmerling, Karol Kubit, Jan Modrzejewski, Wojciech Andrzejewski, Regina Grochal, Klajda Mieczysław, Kończak Bernard, Mogiełka Bronisław, Bączkowski Jan, Jakś Medart, Jakubowski Ryszard, Krzoska Józef, Bryś Zbigniew, Antoni Zieliński, Jan Majda, Czajkowski Eugeniusz.

 

42. 12-13.05.2001 r. - członkowie Klubu wraz z rodzinami uczestniczyli w wycieczce do Kołobrzegu. Głównym organizatorem wycieczki był kpt. rez. Jan Nowakowski dzięki któremu zwiedzono Muzeum Oręża Polskiego, batalion remontowy (dawna jednostka kpt. Nowakowskiego), zwiedzono port, odbył się rejs statkiem po Bałtyku. Wyżywienie i nocleg wycieczkowicze mieli zagwarantowany w WDW Kołobrzeg.

 

43. 15.08.2001 r. - obchody Święta Wojska Polskiego- uroczysta msza św., przemarsz i uroczystości pod Pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu, rejs po Noteci statkiem szkolnym „Władysław Łokietek".

 

44. 11.2001 r. - na wniosek Wiceprezesa Klubu kpt. rez. Jana Nowakowskiego rozpoczęto procedurę rozszerzenia działalności Klubu w oparciu o wszystkich żołnierzy rezerwy. Według wnioskodawcy nowa nazwa Klubu miałaby brzmieć "Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Notecią" do którego mogliby składać deklaracje członkowskie wszyscy żołnierze rezerwy. Taka nazwa Klubu ma widnieć na nowym Sztandarze.

 

45. 11.01.2002 r. - zorganizowano zebranie Klubu na którym oceniono miniony rok, przyjęto plan pracy na 2002 r., omówiono zakres działań Klubu przed uroczystościami Jubileuszu 40-lecia Klubu i wręczenia Sztandaru. W zebraniu uczestniczyli Burmistrz Tadeusz Sobol i Sekretarz Halina Dobert. Po części oficjalnej podzielono się opłatkiem.


 

47. 01.-10.2002 r. - rok Jubileuszu 40-lecia Klubu i uroczystości wręczenia sztandaru. Ogrom przedsięwzięć organizacyjnych, logistycznych i programowych związanych z tymi uroczystościami. Zadecydowano, że główne uroczystości odbędą się w dniu 05.10.2002 r. a wręczenie Sztandaru będzie miało miejsce na Nakielskim Rynku. Płat Sztandaru zastał zaprojektowany zgodnie z Regulaminem i Ceremoniałem Wojskowym, wykonany przez Panią Marię Maternowską z Bydgoszczy a drzewiec przez Pana Piotra Pawlaka z Grudziądza. Rodzicami Chrzestnymi będą Pani Halina Dobert, por. Jan Pawlewski i ppłk Wiktor Mazurkiewicz. Sztandar poświęci ks. mjr Ryszard Pasieka. 

 

48. 17.03.2002 r. - druga edycja Pucharu Przechodniego Starosty Nakielskiego w strzelaniu dla reprezentacji samorządów z powiatu nakielskiego. Zawody wygrała reprezentacja Kcynii z dorobkiem 262 pkt. przed Nakłem 251 pkt. i Mroczą 178 pkt. W strzelaniu Klubowym I miejsce zajął Jan Nowakowski z wynikiem 92 pkt., przed Zbigniewem Kubiszem 89 pkt., Rościsławem Tomaszewskim 87 pkt. i Romanem Jabłońskim 83 pkt.

 

49. 5.10.2002 r. - obchody jubileuszu 40-lecia powstania w Nakle nad Notecią Klubu Oficerów Rezerwy oraz wręczenie Sztandaru na Nakielskim Rynku przy udziale Wiceministra ON Janusza Zemke, D-cy POW gen. Leszka Chyły, Wojewody Bydgoskiego Romualda Kosieniaka, Przewodniczącej Sejmiku woj. kuj-pom. Lucyny Andrysiak, Starosty Nakielskiego Piotra Hemmerlinga, Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Tadeusza Sobola, Kombatantów, duchowieństwa i mieszkańców powiatu nakielskiego. O 17-tej uroczyste  otwarcie w Muzeum Ziemi Krajeńskiej wystawy pn. "Militaria XX wieku". Następnie w sali Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyło się wręczenie awansów i odznaczeń.

 

50. 5.10.2002 r.  - Na dzień wręczenia nowego Sztandaru stan osobowy Klubu przedstawiał się następująco 1 generał, 3 oficerów starszych, 28 oficerów młodszych, 2 chorążych, 3 podchorążych, 14 podoficerów, 5 szeregowych. Razem 56 żołnierzy rezerwy. Najstarszym członkiem Klubu jest 96-letni Weteran II Wojny Światowej ppor. Jan Pawlewski a jedyną kobietą ppor. Ligia Rutkowska - Kalusińska która przeszła szlak bojowy z II Armią Wojska Polskiego. 

 

51. 9.10.2002 r. - na posiedzeniu Zarządu Klubu dokonano podsumowania uroczystości Jubileuszu 40-lecia Klubu i wręczenia Sztandaru. Vice Prezes kpt. rez. Jan Nowakowski wystąpił z wnioskiem o zorganizowanie zebrania sprawozdawczo - wyborczego Klubu z jednoczesnym uchwaleniem nowej nazwy Klubu na "Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Notecią". KŻR LOK byłby jedynym spadkobiercą tradycji Klubu Oficerów Rezerwy a zmiana jest podyktowana rozszerzeniem formuły działalności Klubu w oparciu o zasoby podoficerów i szeregowych rezerwy. Zarząd Klubu wniosek zaakceptował. 

 

52. 12.12.2002 r. - zebranie sprawozdawczo - wyborcze Klubu podjęło uchwałę o zmianie nazwy Klubu na Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Notecią. Prezesem Zarządu został ponownie wybrany kpt. rez. Jan Sulikowski,   Wiceprezesami ppłk rez. Wiktor Mazurkiewicz, mjr rez. Mirosław Hadrych i kpt. rez. Jan Nowakowski, uchwalono nowy wzór legitymacji członkowskiej i nowe znaki Klubu.

 

53. 15.01.2003 r. - na posiedzeniu Zarządu Klubu podjęto decyzję o przeprowadzeniu w 2003 roku zawodów pn. Liga Strzelecka.

 

54. 5.02.2003 r. - najstarszy Członek Klubu Jan Pawlewski został awansowany do stopnia porucznika.

 

55. 8.03.2003 r. - spotkanie Członków Zarządu Klubu z Wiceministrem ON, Posłem Ziemi Nakielskiej Januszem Zemke.

 

56. 30.03.2003 r. - zmarł Członek Klubu kol. por. Zygmunt Kornaszewski, Powstaniec Warszawski, wieloletni animator nakielskiej kultury. Cześć Jego Pamięci.

 

57. 30.07.2003 r. - na posiedzeniu Zarządu KŻR LOK Prezes kpt. rez. Jan Sulikowski wnioskował o zwołanie nadzwyczajnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego Klubu. Ustalono termin zebrania na  20.09.2003 r. godz. 17.00.

 

58. 20.09.2003 r. - nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo - wyborcze KŻR LOK w Nakle nad Notecią. Ze względu na problemy zdrowotne z funkcji Prezesa zrezygnował  kpt. rez. Jan Sulikowski, któremu podziękowano za wieloletnią pracę na rzecz Klubu oraz życzono Mu wiele zdrowia. Prezesem został wybrany kpt. rez. Jan Nowakowski, Wiceprezesami ppłk  rez. Wiktor Mazurkiewicz, mjr rez. Mirosław Hadrych, Sekretarzem st. szer. rez. Mieczysław Komorski, Skarbnikiem kpr. rez. Andrzej Boiński, Członkami Zarządu zostali sierż. rez. Tadeusz Sobol, kpr. rez. Roman Jabłoński.

 

59. 31.10.2003 r. - Członkowie Zarządu  KŻR LOK zapalili znicze na grobach członków którzy odeszli na wieczną wartę. Zwyczaj ten ma być kontynuowany w latach następnych.

 

60. 29.12.2003 r. - na zebraniu sprawozdawczym podjęto dwie uchwały- nadano tytuł Honorowego Prezesa KŻR LOK w Nakle nad Notecią kpt. rez. Janowi Sulikowskiemu a tytuł Honorowego Członka Klubu otrzymali Iwona Gołata- Arndt i Henryk Podejko.

 

60. 17.03.2004 r. - złożenie wniosku do Starosty Nakielskiego o przydzielenie lokalu na siedzibę Klubu przy ul. Dąbrowskiego 46.

 

60.16.03.2004 r. - na strzelnicy LOK w Bydgoszczy odbyła się pierwsza runda Wojewódzkiej Szkolnej Ligi Strzeleckiej. I miejsce w zawodach zdobyła Joanna Nowakowska(prywatnie córka Prezesa sic!) z wynikiem 290 pkt. 

 

61. 7.04.2004 r. - na posiedzeniu Zarządu Klubu podjęto decyzję o przyjęciu w poczet członków Klubu kolejnych pań- szer. rez. Iwona Lunitz i szer. rez. Iwona Jorka.

 

62. 29.05.2004 r. - uroczyste otwarcie nowej siedziby Klubu w Nakle przy ul. Dąbrowskiego 46. Wstęgę przecinał Członek Honorowy Klubu Poseł Ziemi Nakielskiej Janusz Zemke w asyście Prezesa kpt. rez. Jana Nowakowskiego. W uroczystym otwarciu wzięło udział 40 członków Klubu.

 

63. 7.07.2004 r. - pismo zarządu KŻR LOK do Starosty Nakielskiego o przyjęcie patronatu w nadaniu imienia "Ziemi Nakielskiej" 1 batalionowi logistycznemu 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.

 

64. 15.08.2004 r. - obchody Święta Wojska Polskiego na nakielskim Rynku oraz Piknik Rodzinny dla członków Klubu i ich Rodzin na polu golfowym w Olszewce.

 

64. 17.08.2004 r. - spotkanie organizacyjne Komitetu nadania Sztandaru 1 blog z Bydgoszczy.

 

65. 24-25.09.2004 r. - Drużyna KŻR LOK w składzie Jan Nowakowski, Jacek Treichel, Jacek Pasieka, Leszek Andryszczak wzięła udział w VII Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich Żołnierzy Rezerwy Państw NATO w Biedrusku. Na 60 startujących drużyn reprezentacja naszego Klubu w debiucie zajęła 22 miejsce.

 

66. 12.02.2005 r. - spotkanie z Wiceministrem ON Januszem Zemke dotyczące wręczenia Sztandaru 1 blog, ustalono datę wręczenia na21.05.2005 r.

 

67. 13.02.2005 r. - Prezes KŻR LOK kpt. rez. Jan Nowakowski uczestniczył w powitaniu na gdańskim lotnisku powracającego z misji w Iraku D-cę 1 blog ppłk mgr. inż. Jerzego Przepiórę.

 

68. 7.03.2005 r. - wizyta robocza Prezesa KŻR LOK kpt. rez. Jana Nowakowskiego i Starosty Nakielskiego Piotra Hemmerlinga u D-cy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 

70. 21.05.2005 r. - uroczystość wręczenia Sztandaru i nadania imienia 1 blog "Ziemi Nakielskiej na Nakielskim Rynku.

 

71. 5.10.2005 r. - Zarząd przyjął wzór plakietki KŻR LOK projektu st. kpr. pchor. Tomasza Pasieki do ogólnego stosowania przez członków KŻR LOK w Nakle nad Notecią.

 

72. 21.10.2005 r. - zebranie sprawozdawczo -wyborcze KŻR LOK. Ponownie Prezesem Klubu został kpt. rez. Jan Nowakowski, Wiceprezesami mjr rez. Mirosław Hadrych, sierż. rez. Tadeusz Sobol, Sekretarz st. szer. Mieczysław Komorski, Skarbnik kpr. Andrzej Boiński, Kierownik Magazynu Broni sierż. Leszek Andryszczak, Członkowie ppłk Wiktor Mazurkiewicz i kpr. Roman Jabłoński.

 

73. 21.10.2005 r. - uchwałą Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego KŻR LOK Członkami Honorowymi KŻR LOK w Nakle nad Notecią zostali- Matka Chrzestna Sztandaru Klubu Pani Halina Dobert oraz Józef Kimber

 

74. 26.10.2005 r. - Sekretarzem Zarządy KŻR LokK został st. kpr. Jacek Pasieka.

 

75. 21.11.2005 r. - Prezes kpt. rez. Jan Nowakowski i Wice Prezes sierż. rez. Tadeusz Sobol uczestniczyli w wyjeździe delegacji Starostwa Powiatowego do francuskiego Freyming - Merlebach. Nawiązano partnerskie kontakty ze stroną francuską.

 

76. 28.12.2005 r. - spotkanie opłatkowe członków KŻR LOK w Restauracji "Pod Basztą".

 

77. 26.03,2006 r. - Prezes KŻR LOK kpt. rez. Jan Nowakowski uczestniczył w Wojewódzkim Zjeździe Kujawsko - Pomorskiej Organizacji LOK. Nasz Prezes został wybrany członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego LOK.

 

78. 11.06.2006 r. - uroczystości z okazji pierwszej rocznicy wręczenia Sztandaru i nadania imienia "Ziemi Nakielskiej" 1 batalionowi logistycznemu.

 

78. 17.06.2006 r. - ślub członka Klubu st. kpr. pchor. Tomasza Pasieki w kościele w Ślesinie. Uroczystą oprawę ślubu tworzyli członkowie Klubu w mundurach oraz strażacy OSP. 

 

79. 3.07.2006 r. - Zarząd Klubu powołał Komitet Organizacyjny do organizacji Święta Wojska Polskiego i przeprowadzenia I Balu Żołnierskiego w Nakle. Na czele Komitetu stanął mjr rez. Mirosław Hadrych oraz Tadeusz Sobol, Jacek Pasieka i Roman Jabłoński.

 

80. 7.08.2006 r. - reprezentacja KŻR LOK w składzie Jan Nowakowski, Rościsław Tomaszewski, Mirosław Wachowiak, Jacek Pasieka, Dawid Andryszczak wzięła udział w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich KŻR. Nasza drużyna w klasyfikacji generalnej zajęła II miejsce.

 

81. 12.08.2006 r. - w restauracji "Pod Basztą" odbył się I Bal Żołnierski, zabawa była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę w oczekiwaniach Członków Klubu.

 

82. 22-24.09.2006 r. - na strzelnicy w Biedrusku odbyły się IX Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Żołnierzy Rezerwy Państw NATO. Na 67 startujących drużyn reprezentacja naszego Klubu w składzie Jan Nowakowski, Jacek Treichel, Waldemar Klemiński i Mieczysław Nowak zajęła VII miejsce.

 

83. 29.06.2007 r. - delegacja KŻR LOK w składzie Jan Nowakowski, Tadeusz Sobol, Sławomir Napierała i Mirosław Hadrych uczestniczyła w uroczystości przyjęcia obowiązków D-cy 1 blog "Ziemi Nakielskiej" przez ppłk Krzysztofa Tokarczyka.

 

84. 13.10.2007 r. - w Klubie Q-10 odbył się II Bal Żołnierski.

 

85. 04.01.2008 r. - w kawiarni "Cechowa" odbyło się kolejne  spotkanie wigilijno noworoczne.

 

86. 28.01.2008 r. - członkowie KŻR LOK uczestniczyli w ostatniej drodze wieloletniego członka Klubu por. rez. Leona Cyganka który zmarł 24.01.2008 r. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 

87. 15.03.2008 r. - kolejna edycja zawodów strzeleckich o Puchar Starosty nakielskiego. Zwyciężyła drużyna UMiG Nakło w składzie Małgorzata Rychlicka, Marek Kurpik, Janusz Mrówczyński, Jarosław Żygas.

 

87. 16.08.2008 r. - w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Zarząd KŻR LOK uczestniczył Prezes Zarządu Głównego LOK  płk Grzegorz Jarząbek.

 

88. 18.10.2008 r. - w restauracji "ART CAFE" odbył się III Bal Żołnierski.

 

89. 8.12.2008 r. - Poczet sztandarowy, kompania Honorowa 1 blog Ziemi Nakielskiej i członkowie Klubu wzięli udział w odprowadzeniu na wieczną wartę kpt. rez. Rościsława Tomaszewskiego. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 

90. 9.01.2009 r. - w restauracji "Kasztelanka" odbyło się zebranie sprawozdawcze KŻR LOK połączone ze spotkaniem noworocznym. Na mocy uchwały podjętej przez Zebranie członkami Honorowymi Klubu zostali Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko płk dypl. Michał Wałęza oraz Komendant Powiatowy PSP w Nakle nad Notecią st. bryg. Tadeusz Milewski. Okolicznościowym Ryngrafem z okazji 50-lecia członkostwa w LOK wyróżniony został Honorowy Prezes KŻR LOK w Nakle nad Notecią kpt. rez. Jan Sulikowski. Kolejny raz zbierano datki na rzecz WOŚP, zebrano i przekazano do Sztabu Orkiestry 445 PLN.

 

91. 16.08.2009 r. - wyjazd na wycieczkę do Kruszwicy. Dzięki uprzejmości członka zarządu 

Wojewódzkiego LOK - komandora Andrzeja Kornaszewskiego członkowie Klubu wraz z rodzinami zwiedzili zabytki Kruszwicy; Kolegiatę i Mysią Wieżę, odbyli rejs statkiem "Rusałka" po Gople, zwiedzili przystań jachtową i uczestniczyli w pikniku integracyjnym.

 

91. 1.09.2009 r. - uroczyste nadanie imienia Wojska Polskiego Szkole Podstawowej w Mroczy. Z ramienia KŻR LOK udział w uroczystości wziął były uczeń tej szkoły Wice Prezes mjr rez. Mirosław Hadrych. Przekazano okolicznościowe upominki i zestaw książek.

 

92. 10.09.2009 r. - na strzelnicy w Paterku przeprowadzono strzelanie dla Komendy Wojewódzkiej i Komendantów Powiatowych PSP.

 

93. 26.09.2009 r. - w gospodarstwie agroturystycznym Pole Golfowe w Olszewce odbyły się wojewódzkie obchody 65-lecia LOK. W obchodach wziął udział Prezes ZG LOK płk Grzegorz Jarząbek. Podczas uroczystości KŻR LOK w Nakle nad Notecią otrzymał "Medal za zasługi dla LOK".

 

94. 23.12.1009 r. - w mieszkaniu członkini KŻR LOK por. rez. Ligii Rutkowskiej - Kaluśińskiej przebywała z wizytą delegacja Klubu w składzie Jan Nowakowski, Tadeusz Sobol, Mirosław Hadrych i Członek Honorowy Henryk Podejko. W imieniu MON Prezes KŻR Jan Nowakowski odznaczył Panią por.

Kalusińską Brązowym Medalem "Za zasługi dla Obronności Kraju".

 

95. 9.01.2010 r. - zebranie sprawozdawcze KŻR LOK połączone ze spotkaniem noworocznym. Pierwszy raz w spotkaniu uczestniczyli członkowie Nadnoteckich Sokołów którzy po wstąpieniu do Klubu utworzyli Sekcję Motocyklową KŻR LOKNadnoteckie Sokoły. Na wniosek kpt. rez. Jerzego Minkowskiego jednogłośnie podjęto uchwałę ws. nadania kol. mjr rez. Czesławowi Wawrzyniakowi tytuł Honorowy Prezes KŻR LOK w Nakle nad Notecią.

 

96. 9.01.2010 r. - uchwałą Zebrania tytuł członka Honorowego KŻR LOK w Nakle nad Notecią otrzymał pierwszy D-ca 1 blog Ziemi Nakielskiej ppłk mgr inż. Jerzy Przepióra. Odznakę Honorową za Wybitne zasługi dla LOK otrzymał Prezes Honorowy kpr. rez. Jan Sulikowski. Brązowy Medal za zasługi dla Obronności Kraju otrzymali Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Roman Kłos oraz wielokrotna Mistrzyni Polski, Europy i rekordzistka świata w strzelectwie sportowym Joanna Nowakowska - Dzimińska. Srebrnym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju zostali odznaczeni członkowie klubu Wojciech Rygiewicz i Roman Jabłoński. Brązowym Medalem Za zasługi dla LOK odznaczeni zostali Marcin Mazurkiewicz, Napierała Sławomir, Podejko Henryk, Wachowiak Mirosław.

 

96. 13.02.2010 r. - Sekcja Motocyklowa Nadnoteckie Sokoły zorganizowała dla członków Klubu kulig na torze crossowym.

 

97. 26.02.2010 r. - delegacja KŻR LOK uczestniczyła w pożegnaniu Komendanta Powiatowego PSP - Członka Honorowego Kluby st. bryg. Tadeusza Milewskiego który awansował na stanowisko  Zastępcy   Komendanta Wojewódzkiego PSP.  

 

98. 6.08.2010 r. - inauguracja sezonu motocyklowego, członkowi KŻR uczestniczyli we mszy św. w Występie a następnie przejechano kawalkadą motocykli na piknik do Paterka. Nadnoteckie Sokoły rozpoczęły sezon.

 

99. 26.06.2010 r. - członkowie KŻR LOK uczestniczyli w święcie 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego.    Z tej okazji odsłonięto na pomnik Króla Kazimierza Wielkiego którego współfundatorem był KŻR LOK w Nakle nad Notecią. Klub został uhonorowany okolicznościową tabliczką dla fundatorów na cokole pomnika.

 

100. 5.08.2010 r. - pożegnanie członka Sekcji Motocyklowej KŻR LOK Nadnoteckie Sokoły Marcina Gniatczyka na nakielskim Rynku. Kolega Marcin bierze udział w rajdzie Katyńskim z okazji 70-tej Rocznicy Mordu Katyńskiego.

 

101. 05.08.2010 r. - zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu Klubu zakupiona została stuła która zostanie ozdobiona emblematami Klubowymi a następnie podczas mszy św. w intencji Wojska Polskiego zostanie ofiarowana proboszczowi parafii pw. św. Wawrzyńca ks. Grzegorzowi Nowakowi.

 

102. 7.08.2010 r. - na strzelnicy garnizonowej Jachcice odbyły się kolejne zawody wojewódzkie w sportach obronnych. Drużyna KŻR LOK w składzie Mieczysław Nowak, Waldemar Klemiński i Mirosław Wachowiak zajęła I miejsce a druga drużyna miejsce VII. Pięciu członków nakielskiego Klubu zabezpieczało zawody prowadząc poszczególne konkurencje.

 

103. 14.08.2010 r. - zawody strzeleckie z okazji Dnia Wojska Polskiego na strzelnicy w Paterku dla "służb mundurowych". Wzięło udział 10 drużyn, zwyciężyła reprezentacja KŻR LOK w Nakle nad Notecią.

 

104. 14.08.2010 r. - wielki Piknik Rodzinny na torze crossowym w Paterku.

 

105. 15.08.2010 r. - uroczysta msza św. w intencji Wojska Polskiego celebrowana przez ks. Grzegorza Nowaka z asystą lektorów z Klubu. W trakcie mszy ofiarowano stułę z emblematami Klubowymi.

 

106. 24.09.2010 r. - po długiej chorobie zmarła Halina Dobert - matka Chrzestna Sztandaru i Członek Honorowy Klubu. W pogrzebie na cmentarzu w Mroczy wzięła udział liczna rzesza Członków Klubu oraz asysta honorowa z 1 blog Ziemi Nakielskiej. CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI

 

107. 28.09.1.10.2010 r. - Poczet sztandarowy Klubu, oraz członkowie Sekcji Motocyklowej Nadnoteckie Sokoły na motocyklach wzięli udział w uroczystym nadaniu imienia Pomorskiego Okręgu Wojskowego i nowego Sztandaru Wojewódzkiej Organizacji LOK.

 

108. 09.10.2010 r. – w kawiarni „Cechowa” odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Klubu. Po sprawozdaniach Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium. Nowym „starym” Prezesem ponownie został wybrany kpt. rez. Jan Nowakowski. W skład nowego Zarządu weszli: mjr rez. Mirosław Hadrych - Wiceprezes, sierż. rez. Tadeusz Sobol - Wiceprezes, kpr. rez. Grzegorz Trudziński -  Wiceprezes, st. kpr. rez. Jacek Pasieka – Sekretarz, st. kpr. rez. Grzegorz Nadolny - Skarbnik, kpr. rez. Roman Jabłoński, st. chor. szt. Mirosław Wachowiak - magazynier broni, szer. rez. Jacek Janikowski,  kpr. rez. Mariusz Nowak, szer. rez. Marcin Mazurkiewicz

 

109. 22.01.2011 r. – Na strzelnicy w Gimnazjum nr 4 odbyła się inauguracja Otwartej Wojewódzkiej Ligi Strzeleckiej KŻR LOK. W klasyfikacji drużynowej wygrała nakielska drużyna z wynikiem 512 pkt.,    indywidualnie zawody wygrał nakielanin Janusz Molka który uzyskał 348 pkt. w dwuboju.

 

110. 10.02.2011 r. – W dniu 19 lutego 2011 roku w Bydgoszczy obradował XVII Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Zjazd otworzył Grzegorz Kruk ustępujący Prezes K-P Organizacji Wojewódzkiej LOK w Bydgoszczy a obradom przewodniczył Waldemar Kobierski. Na Zjazd wybranych zostało 56 delegatów na zjazdach rejonowych. W zjeździe ostatecznie brało udział 54 delegatów w tym piątka delegatów z KŻR-LOK Nakło nad Notecią w składzie: Jan Nowakowski, Grzegorz Trudziński, Mirosław Hadrych, Roman Jabłoński i Tadeusz Sobol. Delegaci z Nakła nad Notecią podczas Zjazdu pracowali w komisji uchwał i wniosków. Zjazd wybrał Prezesa Kujawsko Pomorskiej Organizacji LOK im. Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, którym został Andrzej Kornaszewski z Kruszwicy oraz 14 osobowy Zarząd, w skład którego wybrano również Jana Nowakowskiego, który został Wiceprezesem ds. statutowych. W skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej został wybrany Mirosław Hadrych. W siedmioosobowym składzie delegatów na XIV Zjazd Krajowy LOK znalazł się Jan Nowakowski.