Wyjazd do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim

Z WIZYTĄ U NAKIELANINA NA „POLIGONIE DRAWSKIM”
 
W dniach 31.03. – 01.04 2007 r. dziewięciu członków Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK z Nakła Nad Notecią na czele z Prezesem Klubu kpt. rez. Janem NOWAKOWSKIM gościło w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych  w Drawsku Pomorskim. Były co najmniej dwa powody wyjazdu nakielskich rezerwistów na tzw. Poligon Drawski- ćwiczenia poligonowe 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” oraz to, że Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim jest rdzenny nakielanin płk dypl. Michał Wałęza. Pan płk Wałęza urodził się w 1957 roku w Nakle, uczył się w Szkole Podstawowej nr 1 a następnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego, które ukończył w 1976 roku. Podjął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. W 1980 roku kończy uczelnię ze stopniem podporucznika i rozpoczyna zawodową służbę wojskową w jednostce wojskowej w Skwierzynie. W 1991 roku kończy Akademię Obrony Narodowej. Od 1992 roku pełni obowiązki Szefa Sztabu – Zastępcy Dowódcy 11 pułku przeciwlotniczego w Bolesławcu a w 1996 roku zostaje dowódcą pułku najpierw w Czerwieńsku a następnie w Gubinie. Decyzją Ministra ON z dnia 27.04.2004 r. zostaje wyznaczony na stanowisko Komendanta CSWL Drawsko Pomorskie.

            Pan płk Michał Wałęza z sentymentem wspomina swoje dzieciństwo i lata nauki w Nakle. Jak z rękawa sypie nazwiskami nauczycieli, profesorów, znajomych. Wśród nakielskich rezerwistów też rozpoznaje swoich znajomych M. Hadrycha, E. Paczkowskiego, T. Sobola, R. Bartosika. Jak tylko może to stara się bywać w Nakle, zauważa zmiany jakie zachodzą, żywo interesuje się problemami z jakimi boryka się jego rodzinne miasto. Jego wielką miłością jest wojsko, pasjami słucha arii operetkowych i namiętnie wędkuje. 

A ma gdzie wędkować. 

            Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych to 34.000 ha poligonu leżącego na terenie gminy Drawsko Pomorskie i Kalisz Pomorski. Historia poligonu datuje się od 1946 roku, od 1949 roku do dzisiaj dowództwo poligonu stacjonuje w miejscowości Oleszno. Podstawowym zadaniem płk Wałęzy i Komendy Poligonu jest zabezpieczenie szkolenia Wojsk Lądowych, w mniejszym zakresie Sił Powietrznych a także armii innych państw NATO, stworzenie im warunków do szkolenia ogniowego, taktycznego, strzeleckiego i specjalistycznego. Zapewne wielu nakielskich rezerwistów zna pas ćwiczeń taktycznych Bucierz, Mielno, Studnica; wielu czołgistów pamięta jezioro Ostrowiec i forsowanie szerokiej przeszkody wodnej w Złym Łęgu. Duże wrażenie na oglądających robi lotnisko Ziemsko, obiekty w Jaworzu, pałacyk w Karwicach gdzie kręcono film pt. „Szatan z siódmej klasy”. Jednak najbardziej fascynująca jest przyroda. Mnóstwo jezior i oczek wodnych, rzeki i strumyki, kompleksy leśne pełne zwierzyny. Bywa tutaj wilk, łoś, zadomowiła się wydra i bóbr a na niebie można dostrzec orła bielika. Poligon, jako teren o zwiększonym ryzyku zagrożeń ekologicznych jest jednak terenem czystym, urokliwym o ciekawym ukształtowaniu terenu. Raj dla wędkarzy i miłośników przyrody. Płk Wałęza znalazł swoje miejsce na ziemi- chcę tu zostać – mówi z przejęciem. Jako ciekawostkę podaje fakt, że na terenie Poligonu są stanowiska archeologiczne a cenne znaleziska mają nawet 4 tys. lat i są eksponowane w muzeum w Koszalinie. 

           Żołnierze 1 batalionu logistycznego wraz z jego dowódcą ppłk Jerzym Przepiórą przygotowywali się do ćwiczeń, była możliwość porównania warunków bytowych żołnierzy będących na poligonie teraz, z tymi które były np. 20 lat temu. Wyszkolenie, dyscyplinę, zaangażowanie kadry zawodowej i wszystkich żołnierzy batalionu widać na każdym kroku. 

My, Nakielanie możemy być dumni z „naszego batalionu”. Pobyt na Poligonie był fascynującym przeżyciem- pierwszy raz byłem na poligonie jako gość- mówi kpt. Nowakowski a mjr Hadrych dodaje że był to jego najmilszy ale niestety najkrótszy pobyt na poligonie. Dziękujemy płk Michałowi Wałęzie i ppłk Jerzemu Przepiórze za możliwość pobytu na ćwiczeniach poligonowych, za przyjęcie i za wszystkie doznania jakie było nam dane przeżyć. W drodze powrotnej „wycieczka” nakielskich rezerwistów odwiedziła Budowo gdzie na tle charakterystycznych pylonów zrobiono sobie pamiątkowe fotki. To było fantastyczne przeżycie, dziękujemy i przesyłamy żołnierskie pozdrowienia.