PREZES I ZARZĄD KŻR

W dniu 9 października 2010 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Klubu Żołnierzy Rezerwy Lok w Nakle nad Notecią. Zebranie otworzył Prezes Klubu kpt. rez. Jan NOWAKOWSKI, który na wstępie przywitał przybyłych na zebranie gości: Grzegorza KRUKA- dyrektora Biura Kujawsko Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Bydgoszczy, bryg. Romana KŁOSA- Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią oraz wicemistrzynię i rekordzistkę swiata w strzelectwie sportowym Joannę Nowakowską – Dzimińską. W zebraniu uczestniczyli także Członkowie Honorowi Klubu: Iwona GOŁATA – ARNDT, Józef KIMBER, Henryk PODEJKO i Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Tadeusz MILEWSKI. Decyzją członków Klubu zebraniu przewodniczył mjr rez. Mirosław HADRYCH a sekretarzem został st. kpr. rez. Jacek PASIEKA. Po sprawach proceduralnych- zatwierdzeniu regulaminu obrad i wyborze komisji sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu przedstawił Prezes kpt. rez. Jan NOWAKOWSKI. Następnie sprawozdanie finansowe złożył st. sierż. rez. Tadeusz SOBOL- p.o. Skarbnika Klubu a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący sierż. rez. Kazimierz KLEBS Przewodniczący KR postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi- Członkowie Klubu udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi. Zebranie było okazją do wręczenia medali, wyróżnień i dyplomów. Brązowy Medal Za zasługi dla LOK otrzymała Joanna NOWAKOWSKA – DZIMIŃSKA, wielokrotna mistrzyni Polski, Europy, wicemistrzyni i rekordzistka świata w strzelectwie sportowym, która pod okiem swojego Ojca rozpoczynała swoją przygodę ze strzelectwem sportowym w KŻR LOK. Listy gratulacyjne otrzymali m.in. najstarsi Członkowie Klubu por. rez. Ligia KALUSIŃSKA- RUTKOWSKA oraz por. rez. Bolesław MICHNIEWICZ.

W części wyborczej Zebrania dokonano wyboru Prezesa Klubu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Zjazd Rejonowy LOK. Nowym – Starym Prezesem Klubu ponownie został kpt. rez. Jan NOWAKOWSKI  co zebrani przyjęli wielką owacją. W kolejnym głosowaniu wybrano nowych członków Zarządu który pod przewodnictwem Prezesa kpt. rez. Jana NOWAKOWSKIEGO odbył swoje pierwsze posiedzenie. Zarząd Klubu ukonstytuował się w następujący sposób: mjr rez. Mirosław HADRYCH- Wiceprezes, sierż. rez. Tadeusz SOBOL- Wiceprezes, kpr. rez. Grzegorz TRUDZIŃSKI- Wiceprezes, st. kpr. rez. Jacek PASIEKA- Sekretarz, st. kpr. rez. Grzegorz NADOLNY- Skarbnik, st. chor. szt. rez. Mirosław WACHOWIAK- Magazynier Broni oraz Członkowie- szer. rez. Jacek Janikowski, kpr. rez. Roman JABŁOŃSKI, szer. rez. Marcin MAZURKIEWICZ, kpr. rez. Mariusz NOWAK. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został sierż. rez. Kazimierz KLEBS, Zastępcą Przewodniczącego- Wojciech NOWAK, Sekretarz st. kpr. pchor. rez. Tomasz PASIEKA, Członek szer. rez. Czesław NOWAKOWSKI. W ostatnim głosowaniu wybrano delegatów na Zjazd Rejonowy w Bydgoszczy. Delegatami Zostali- Jan NOWAKOWSKI, Mirosław HADRYCH, Tadeusz SOBOL, Grzegorz TRUDZIŃSKI, Mirosław WACHOWIAK, Paweł BARCZYKOWSKI, Jacek PASIEKA, Mariusz NOWAK, Roman JABŁOŃSKI, Jacek JANIKOWSKI, Marcin MAZURKIEWICZ, Roman LUNITZ, Jacek CISTOWSKI, Marcin GNIATCZYK. Ostatnim akcentem było przyjęcie Planu Pracy Klubu na 2011r.

 


W dniu 10 lipca 2012r. odbyło się posiedzenie Zarządu na którym w związku z § 32 pkt. 4 Statutu Ligi Obrony Kraju pozbawiono funkcji wiceprezesa oraz pozbawiono członkostwa KŻR LOK w Nakle Mirosława H.

Mirosław H. od dnia wczorajszego nie ma prawa występować w imieniu KŻR LOK w Nakle nad Notecią.
 
 W dniu 7 sierpnia 2012r. Zarząd Klubu  jednogłośnie na stanowisko Wiceprezesa Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Notecią wybrał st.chor.sztab.(r.) Mirosława WACHOWIAKA.
 
 
 

Kpt. rez. Jan NOWAKOWSKI odbywał zawodową służbę wojskową na stanowiskach dowódczych m.in. w garnizonie Trzebiatów, Gryfice, Kołobrzeg i Szczecinek. Ukończył poznańską Szkołę Wojsk Pancernych, czołgi były jego pasją. Do LOK wstępuje w 2000 roku, 14 lutego 2001 r. zostaje Wiceprezesem Klubu. Z jego inicjatywy odbyła się w dniach 12-12. 05. 2001 r. wycieczka dla członków Klubu wraz z rodzinami do Kołobrzegu. Zwiedzono jednostkę w której służył kpt. NOWAKOWSKI, port, Muzeum Oręża Polskiego oraz odbył się rejs statkiem wycieczkowym po Bałtyku. Jest inicjatorem zmiany charakteru działania Klubu, doprowadza do powstania Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK, który przejmuje tradycje Klubu Oficerów Rezerwy. 20 września 2003 r. nadzwyczajne zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze wybiera kpt. rez. Jana NOWAKOWSKIEGO Prezesem Klubu i tak jest do dzisiaj. Jest wielkim propagatorem strzelectwa sportowego, dzięki jego inicjatywie młodzież szkolna z terenu powiatu nakielskiego uczestniczy z dużymi sukcesami w zawodach strzeleckich na szczeblu powiatu, województwa. Jego córka Joanna NOWAKOWSKA – DZIMIŃSKA jest wielokrotna mistrzynią Polski, Europy i wicemistrzynią i rekordzistką świata w strzelectwie sportowym. Był jednym z inicjatorów ufundowania sztandaru i nadania imienia Ziemi Nakielskiej 1 batalionowi logistycznemu . Miłośnik motocykli, jest także członkiem „Nadnoteckich Sokołów”, którzy dzięki niemu działają w strukturach Klubu jako sekcja motocyklowa. Jest człowiekiem wielce zaangażowanym w działalność Klubu, prywatnie mąż, ojciec dwóch synów i córki, dziadek wnuczka Szymka. Prezes instytucja o którym Członkowie mówią „dusza człowiek chociaż choleryk”.

Powodzenia i wytrwałości Panie Prezesie.