Władze Rejonowe, Wojewódzki i Krajowe LOK

W dniu 13.12.2010 r. w wojewódzkiej siedzibie LOK w Bydgoszczy odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rejonowej Organizacji Lok w którym uczestniczyło 14 delegatów nakielskiego KŻR LOK. Po części proceduralnej nastąpiły wybory Prezesa, zarządu i Komisji Rewizyjnej Rejonowej Organizacji LOK. Prezesem został Tadeusz Mróz a w skład Zarządu Rejonowego weszli m.in. st. chor. szt. rez. Mirosław WACHOWIAK i szer. rez. Marcin MAZURKIEWICZW dniu 19 lutego 2011 roku w Bydgoszczy obradował XVII Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Zjazd otworzył Grzegorz Kruk ustępujący Prezes Kujawsko Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy a Przewodniczącym Zjazdu został wybrany Waldemar Kobierski. Na Zjazd wybranych zostało 56 delegatów na zjazdach rejonowych. W zjeździe ostatecznie brało udział 54 delegatów w tym piątka delegatów z KŻR-LOK Nakło nad Notecią w składzie: Jan Nowakowski, Grzegorz Trudziński, Mirosław Hadrych, Roman Jabłoński Tadeusz Sobol. Delegaci z Nakła nad Notecią podczas Zjazdu pracowali w komisji uchwał i wniosków. Zjazd wybrał Prezesa K-P Organizacji LOK w Bydgoszczy, którym został Andrzej Kornaszewski z Kruszwicy oraz 14 osobowy Zarząd i 7 osobową Komisję Rewizyjną. Władze ukonstytuowały się w następujący sposób: Prezes Andrzej KORNASZEWSKI, Wiceprezes ds. statutowych Jan NOWAKOWSKI, Wiceprezes ds. organizacyjnych Grzegorz KRUK, Sekretarz Zdzisław PALUSZKIEWICZ, Skarbnik Ryszard GREINERT oraz Członkowie Zarządu Marek REBAK, Waldemar SZYPERSKI, Piotr BIESEK, Stefan JAKUBOWSKI, Krzysztof MICHAŁOWSKI, Tadeusz MRÓZ, Eugeniusz PATYK, Jan SKOMSKI, Olga STĘPIEŃ, Tadeusz WIŚNIEWSKI. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Waldemar KOBIERSKI, Z-cą Przewodniczącego Jakub GMIŃSKI, Sekretarzem Renata WĄDOŁOWSKA oraz Członkowie Mirosław HADRYCH, Ewa KOWALCZYK, Leszek CIEŚLAK, Czesław ŚWITKOWSKI. Wybrano także delegatów na Zjazd Krajowy wśród których był przedstawiciel nakielskiego KŻR LOK kpt. rez. Jan NOWAKOWSKI. Dyrektorem Biura Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego jest mgr Grzegorz KRUK, Główną Księgową Małgorzata KONIECZYŃSKA, Specjalistą ds. Uzbrojenia i Sportów Obronnych Mirosław WACHOWIAK, Instruktorem ds. Statutowych Elżbieta BONIN. Siedziba biura: 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 30, tel. i fax (052) 371-27-40, kontakt biuro.zwbydgoszcz@lok.org.pl  ; sport.bydgoszcz@lok.org.pl 

XIV Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju odbył się w dniu 7 maja 2011 r. w Warszawie. Zjazd wybrał nowe władze LOK oraz przyjął dokumenty programowe na lata 2011 – 2016. Prezesem Ligi Obrony Kraju został płk rez. Grzegorz JARZĄBEK, Wiceprezesami Wojciech BOROŃSKI i Tadeusz JÓŹWIK, Sekretarzem Zarządu Głównego płk pil. rez. Józef JAGOS, Skarbnikiem płk dr Dariusz BRĄŻKIEWICZ. W skład Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju wszedł Prezes Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Organizacji LOK Andrzej KORNASZEWSKI.