JUBILEUSZ 50-lecia KŻR w 2012 r.

W dniu 8 lipca 2011 roku na swoim posiedzeniu, Zarząd KŻR LOK w Nakle nad Notecią  podjął uchwałę o uczczeniu jubileuszu 50-tej rocznicy powstania KŻR LOK w Nakle nad Notecią. W 1962 roku z inicjatywy nakielskich rezerwistów (więcej w 
"Rys Historyczny Klubu) powstał w Nakle nad Notecią Klub Oficerów Rezerwy LOK który od 12 grudnia 2002 roku nosi nazwę Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Nakle nad Notecią. Jubileusz 50-lecia Klubu i 10-tej Rocznicy wręczenia Sztandaru, Zarząd KŻR LOK uchwałą z dnia 08.07.2011 r. postanowił, że cały 2012 rok będzie rokiem Jubileuszu KŻR.
Na posiedzeniu Zarząd postanowił powołać Komitet Organizacyjny Obchodów w składzie:
Przewodniczący Komitetu - mjr. rez. Mirosław HADRYCH
Z-ca Przewodniczącego ds. organizacyjnych - st. kpr. rez. Grzegorz NADOLNY
Z-ca Przewodniczącego ds. logistycznych - kpr. rez. Grzegorz TRUDZIŃSKI
Członek - st. chor. szt. rez. Mirosław WACHOWIAK
Członek - sierż. rez. Kazimierz KLEBS
Członek - kpr. pchor. rez. Tomasz PASIEKA
Członek - st. kpr. rez. Jacek PASIEKA
Członek - kpr. rez. Roman JABŁOŃSKI
Członek - kpr. rez. Mariusz NOWAK
Członek - szer. rez. Marcin MAZURKIEWICZ
Członek - szer. rez. Jacek JANIKOWSKI
Członek - szer. rez. Józef KRZOSKA
No tym samym posiedzeniu powołany Komitet Organizacyjny zaproponował skład członków Komitetu Honorowego obchodów Jubileuszu oraz zobowiązał się do przedstawienia programu obchodów Jubileuszu na zebraniu noworocznym członków KŻR. Postanowiono także, że wszystkie imprezy organizowane w 2012 roku przez Klub będą odbywały się pod hasłem Jubileuszu Klubu. W październiku 2011 r. Prezes Zarządu kpt. rez. Jan NOWAKOWSKI i Przewodniczący Komitetu mjr rez. Mirosław HADRYCH spotkali się z D-cą 1 blog Ziemi Nakielskiej ppłk Piotrem Lewandowskim, Z-cą Szefa WSzW w Bydgoszczy płk dr. Grzegorzem ROWIŃSKIM i z przedstawicielami WKU Bydgoszcz w sprawie ustaleń dotyczących obchodów rocznicy powstania KŻR LOK.
Komitet Organizacyjny zaproponował skład Komitetu Honorowego Obchodów, zaproszenia przyjęli:Janusz ZEMKE- Poseł do PE, Członek Honorowy KŻR; płk rez. Grzegorz JARZABEK- Prezes LOK; Tadeusz SOBOL- Starosta Nakielski, Przewodniczący Komitetu; Andrzej KORNASZEWSKI- Prezes Kujawsko-Pomorskiej Org. Woj. LOK im. POW; Grzegorz KRUK- Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej Org. Woj. LOK im. POW; płk dypl. Jan RYNKIEWICZ- Szef WSzW w Bydgoszczy, płk dr Grzegorz ROWIŃSKI- Zastępca Szefa WSzW w Bydgoszczy, ppłk Piotr LEWANDOWSKI- Dowódca 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy; Sławomir NAPIERAŁA- Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią; Piotr HEMMERLING- Burmistrz Miasta i Gminy Kcynia; Ignacy POGODZIŃSKI- Burmistrz Miasta i Gminy Szubin; Zygmunt GLISZCZYŃSKI- Wójt Gminy Sadki; st. bryg. Tadeusz MILEWSKI- Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, Członek Honorowy KŻR; bryg. Roman KŁOS- Komendant Powiatowy PSP w Nakle nad Notecią; Andrzej JEDYNAK- Przewodniczący RM w Nakle nad Notecią, Prezes Nakielskiego Bractwa Kurkowego pw. św. Jerzego; Marek BIELIŃSKI- Prezes Zarządu BS w Nakle nad Notecią; Henryk PODEJKO- Członek Honorowy KŻR; płk dypl. rez. Michał WAŁĘZA- Członek Honorowy KŻR; kpt. rez. Jan NOWAKOWSKI- Prezes KŻR LOK, Sekretarz Komitetu Honorowego.