1 batalion logistyczny Ziemi Nakielskiej

1 batalion logistyczny Ziemi Nakielskiej wchodzi w skład 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W czasie pokoju batalion wykonuje zadania związane z zabezpieczeniem logistycznym jednostek wydzielonych do działań poza granicami kraju, jest zobowiązany do zorganizowania logistycznego zabezpieczenia sił wydzielonych do zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, realizuje także zadania transportowe.

21 maja 2005 r. na Nakielskim Rynku odbyła się uroczystość wręczenia Sztandaru którego jednym z fundatorów byli członkowie nakielskiego KŻR. Sztandar z rąk Wiceministra ON Janusza Zemke przyjął dowódca batalionu ppłk Jerzy Przepióra. Matką chrzestną sztandaru została Iwona Gołata – Arndt.

Dotychczasowi dowódcy 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej

ppłk Jerzy PRZEPIÓRA

ppłk Krzysztof TOKARCZYK

ppłk Piotr KÓNIKOWSKI

ppłk Piotr LEWANDOWSKI

Kalendarium wydarzeń:

7.07.2004 r. - pismo Zarządu KŻR LOK do Starosty Nakielskiego o przyjęcie patronatu w nadaniu imienia "Ziemi Nakielskiej" 1 batalionowi logistycznemu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

12.02.2005 r. - spotkanie z Wiceministrem ON Januszem Zemke dotyczące wręczenia Sztandaru 1 blog, ustalono datę wręczenia na 21.05.2005 r.

7.03.2005 r. - wizyta robocza Prezesa KŻR LOK kpt. rez. Jana Nowakowskiego i Starosty Nakielskiego Piotra Hemmerlinga u D-cy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

21.05.2005 r. uroczyste wręczenie sztandaru na Nakielskim Rynku

11.06.2006 r. - uroczystości z okazji pierwszej rocznicy wręczenia Sztandaru i nadania imienia "Ziemi Nakielskiej" 1 blog

Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 89/MON z 07.04.2005 r. polecił 1 batalionowi logistycznemu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej przyjąć nazwę wyróżniającą „Ziemi Nakielskiej”.

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 120/MON z 27 kwietnia 2005 r. zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji 1 batalionu logistycznego w Nakle oraz regulamin nadawania tej odznaki.